Opunomoćeni predstavnici u prošireni sastav BO – Mojkovac – Naša Kuća – Koalicija DPS-SD-LP-Milo Đukanović