Zaključak-izmjena opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav BO-Mojkovac-Naša kuća-Koalicija DPS-SD-LP-Milo Đukanović