Zaključak-izmjena rješenja o imenovanju BO-Mojkovac-Naša kuća-Koalicija DPS-SD-LP-Milo Đukanović